Stomatološka ordinacija dr D. Lopičić

Saveti za zdravlje vaših zuba

dete zubi blog

Saveti za zdravlje vaših zuba

Oralno zdravlje nije samo pitanje estetike, već se odnosi na celokupno zdravlje organizma. Brojne nedavne naučne studije ukazuju na povezanost oralnog zdravlja i opšteg zdravstvenog stanja organizma – loša oralna higijena može prouzrokovati dijabetes i bolesti srca. Kao odgovor na to, Svetska zdravstvena organizacija je integrisala oralno zdravlje u celokupnu zdravstvenu negu i svoje napore usmerila ka prevenciji hroničnih bolesti “jer su rizici vezani za zdravlje povezani.”

Preporučuje se da stomatološke posete počnu najkasnije od prvog rođendana kako bi se kod deteta pobedio strah od stomatologa i podigla svest o važnosti brige o zubima.