Stomatološka ordinacija dr D. Lopičić

Implantologija

Zubni implanti predstavljaju korenski deo zuba koji se postavlja, šrafi, na mesto gde nema zuba, bezbolno u jednoj seansi. Abatment je struktra koja se postavlja nakon par meseci (3-4) od postavljanja implanta, takođe u bezbolnoj seansi. Kruna se pravi po uzetom otisku, kada se postavi suprastruktura, pri čemu se cementira po završetku rada.


implantologija

Od implantacije, do završenog zuba, potrebno je 6 meseci da prođe, kako bi se implant potpuno oseointegrisao u viličnu kost.


Kada su indikovani zubni implanti?

1. Nedostatak jednog zuba

2. Jednostrani nedostatak zubnog niza

3. Delimična ili potpuna bezubost gornje i/ili donje viliceDa bi se uspešno izvršila ugradnja implanta, potrebno je u regiji nedostajućeg zuba proveriti na osnovu Cone Beam Computed Tomografy (CBCT) snimka da li ima dovoljno mesta za ugradnju zuba. Implanti se izrađuju od titanijuma 99,9% koji je biokompatibilan material, što doprinosi bržoj oseointegraciji implanta u kosti.


implantologija


Koji su zubni implanti najbolji?

Među njima izdvajamo najbolje implante koji se ugrađuju u našoj ordinaciji:

Straumann, Nobel, Bicon, Bredent, BioHorizon.