Stomatološka ordinacija dr D. Lopičić

Estetska stomatologija

Kompozitne fasete

Podrazumeva izmenu oblika, veličine, kao i nadoknadu zuba oštećene povredom (traumom) ili destrukcijom zubnog tkiva usled karijesa. Kompozitne restauracije su jednoseansne, pri čemu pacijent izlazi iz ordinacije sa novim osmehom.


keramicke fasete

Viniri

Predstavljaju tanke keramičke ljuspice koje se postavljaju na prednju površinu zuba. Prednost u odnosu na krunicu je minimalna preparacija zubnog tkiva, pri čemu se moze rešiti problem.

  • Dijastema (razmak između zuba)
  • Estetski izgled (promeniti oblik, veličina, položaj zuba)
  • Tetraciklično prebojenih zuba
  • Zubi oštećeni mehaničkom traumom ili abrazijom
viniri