Proteze (parcijalne i totalne)

Bezubost pored umanjivanja estetike lica predstavlja i poremećaj funkcija žvakanja i govora, što u velikoj meri doprinosi gubitku kvaliteta života. Imperativ u savremenoj stomatologiji je nadoknada, makar i jednog izgubljenog zuba, jer takav gubitak predstavlja narušavanje dinamike čitavog sistema usta, zuba i donje trećine lica i vodi daljim patološkim promenama. Kada broj i stanje preostalih zuba nisu zadovoljavajući za izradu fiksnog rada, tj. nadoknade koja se ne skida i ne vadi iz usta (krunice i mostovi), pristupamo izradi mobilne nadoknade (proteze).

Proteze nadoknađuju izgubljene zube i predstavljaju mobilne nadoknade koje se skidaju radi održavanja oralne higijene. Totalne proteze se izrađuju u slučaju da u vilici nije ostao ni jedan zub, dok se parcijalne proteze izrađuju ako je ostao neki od zuba u vilici. Specijalisti stomatološke protetike naše ordinacije izrađuje obe vrste proteza veoma stručno i efikasno  korišćenjem najsavremenijih materijala i tehnika.