Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije, koja podrazumeva hirurško lečenje oboljenja zuba i mekih tkiva usne duplje.  Oralno-hiruršku terapiju primenjujemo onda kada konzervativnim putem ne možemo postići adekvatan terapijski uspeh. U našoj ordinaciji se odlučujemo na hirurške zahvate samo kada je to neophodno po Vaše zdravlje. U zavisnosti od terapijskih  potreba ,stomatološka ordinacija “Dr D. Lopičić” vam pruža sledeće oralno-hirurške intervencije: